RSS Feed RSS novinky

Ženy tvoří polovinu lidstva. Jestliže se rozhodneme pracovat bez žen, je to jako kdybychom pracovali s jednou rukou za zády.
Brian Schwarz, výkonný ředitel Ernst & Young Australia

O webu

Webová stránka SŠokem je pro studenty a studentky nejen středních škol, kteří chtějí napsat své názory a dojmy o rovných příležitostech žen a mužů, genderové rovnosti, diskriminaci na základě pohlaví nebo na téma feminismu.

Diskriminace, rovné příležitosti, feminismus, genderové stereotypy…

Co pro vás znamenají tyto pojmy? Setkali jste se někdy s diskriminací? Vy osobně nebo vaši rodiče, příbuzní, přátelé?

Napište o tom.

Nejlepší články budou zveřejněny ve zpravodaji Rovné příležitosti do firem, který se zaměřuje na rovné příležitosti ve firemním prostředí a je rozesílán manažerům a manažerkám soukromých firem i státní správy a odborníkům a odbornicím na rovné příležitosti žen a mužů.

Webovou stránku SŠokem realizuje obecně prospěšná společnost Gender Studies. Obsah ale závisí na vás blogerech a blogerkách.

Gender Studies se ve svých aktivitách zaměřuje na studenty a studentky středních škol. Inspirovat se můžete našimi komiksy: ženy v netradičních povoláních, muži v netradičních povoláních, sexuální obtěžování, vstup na trh práce, rodina a interkulturalita nebo videy: komiks MATY, komiks k interkulturalitě, krátkým filmem Fakta nebo fikce: 1. část, 2. část nebo televizními spoty: Nenechte se diskriminovat a nedovolte to jiným: verze 1, verze 2, verze 3.

Můžete si také udělat kvíz, jak jste na tom s rovnými příležitostmi.

Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tématikou. Prostřednictvím specifických projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v různých oblastech jako jsou například institucionální mechanismy, trh práce, politická participace žen, informační technologie apod. GS také provozuje knihovnu obsahující množství publikací a materiálů k feminismu, gender studies, právům žen a mužů atp.